Όλα τα μοντέλα
Μαύρη Παρασκευή
Ιστορικό
Sibnuty

Sibnuty

Κατάσταση:
Παρακολούθηση
Ακόλουθοι
Σχόλια (1)
17/06/2020
She walks in beauty, like the night
Of cloudless climes and starry skies;
And all that's best of dark and bright
Meet in her aspect and her eyes:
Thus mellow'd to that tender light
Which heaven to gaudy day denies.